Gevoelens, gevoelens, gevoelens

DansvloerGevoelensIn trainingen en sessies over Geweldloze Communicatie zie ik vaak dat mensen pijnlijke patronen, schaamte en verwarring hebben rondom hun eigen gevoelens. Hieronder volgen enkele overpeinzingen over het onderwerp, inzichten die ik opdeed dankzij mijn werken met en oefenen in empathie. Ik hoop dat ze jou helpen meer duidelijkheid en zachtheid te krijgen over je eigen gevoelens.

 1. Gevoelens zijn emoties en fysieke sensaties die binnen en buiten ons lichaam tot uitdrukking komen. Het zijn geen gedachten of ideeën.  Ze kunnen wel voortkomen uit gedachten. Ofwel een gedachte kan een bepaald gevoel oproepen.
 2. Gevoelens komen voort uit onze (on)vervulde behoeften, niet uit wat de ander doet of zegt. Dezelfde aanleiding kan zeer verschillende reacties oproepen, afhankelijk van waar hun behoefte ligt op dat moment. Alleen wijzelf zijn verantwoordelijk voor onze eigen gevoelens. Wanneer onze behoeften vervuld zijn voelen wij ons blij en gezond. En wanneer ze onvervuld zijn voelen we ons slecht of ziek.
 3. We hebben geen controle over onze gevoelens, maar we kunnen erop reageren op manieren die het leven verrijken.
 4. Onze gevoelens veranderen constant naar gelang andere behoeften meer of minder (on)vervuld raken.
 5. Er bestaan geen slechte, negatieve of ongepaste gevoelens.
 6. Er is wel een groot verschil in hoe we met onze gevoelens ervaren en die wordt bepaalt door waarop we kiezen te focussen. We kunnen kwaad zijn en toch verbonden met de menselijkheid van anderen. We kunnen van slag zijn en toch oog blijven houden voor de behoeften van een ander. We kunnen ook onze kwaadheid uiten op een manier die de ander tot vijand maakt. Zo kun je ook bedroefd zijn en je hart afsluiten voor anderen waardoor je  mogelijk in een diep dal geraakt. Of je kunt bedroefd zijn met een open hart, rouwen om je onvervulde behoeften en je droefheid aangrijpen als een stimulans om te verbinden met jezelf en met anderen. Bedroefdheid met een open hart kan heel helend zijn. En kwaadheid met een open hart kan heel krachtig zijn.
 7. Onze gevoelens zijn boodschappers. En zoals het gezegde gaat: “Don’t shoot the messenger.” Elk gevoel dat je hebt is als een signaalpost, een aanwijzing over vervulde of onvervulde behoeften. Elke keer als je je fijn voelt is dat een kans om te verbinden met de vervulde behoeften die bij dat gevoel horen. Als je je vredig voelt zou je kunnen opmerken dat je behoefte aan schoonheid, gemak of verbinding is vervuld. En als je je heel eenzaam voelt zou je kunnen opmerken dat je behoefte aan verbinding, intimiteit of aandacht niet is vervuld.
 8. Gevoelens zijn energiestromen in ons lichaam die bedoeld zijn om te worden uitgedrukt en doorleefd. Onze gevoelens verlangen naar erkenning. Ze willen worden gezien en gewaardeerd voor de belangrijke taak die ze hebben; om jou te helpen je behoeften te vervullen. Je kunt je gevoelens ook niet wegstoppen. Je kunt ze proberen te verdrukken maar daar gaan ze niet mee weg. De enige keuze die je hebt is of je ze authentiek en eerlijk uitdrukt of indirect en passief-agressief.
 9.  We voelen iets bij alles wat er met of rondom ons gebeurd. Het betekent dat we leven. We doen soms wel alsof we niets voelen, maar in werkelijkheid zijn onze gevoelens wat ons mens maakt. We kunnen niet ontkennen dat we gevoelens hebben, want alles wat we doen, alles wat er gebeurt vervult sommige van onze behoeften en sommige niet.
 10. Gevoelens van pijn of stress  zijn het mechanisme waarmee we zorgen voor de vervulling van onze behoeften. Deze gevoelens zetten aan tot actie, bewegen ons om, zo goed en zo kwaad als we maar kunnen, te zorgen voor onze behoeften.
 11. Gevoelens kunnen op veel verschillende manieren worden uitgedrukt, doorvoeld en ontladen:
  • uiten met woorden
  • huilen, lachen
  • zang, dans, schilderen, theater en andere kunstvormen
  • schreeuwen
  • rituelen
  • etc.

  Er zijn dus veel mogelijkheden om uitdrukking te geven aan je gevoelens zonder daar anderen mee te kwetsen, manipuleren of belasten.

 12. Gevoelens zijn universeel. Maar niet iedereen heeft dezelfde gevoelens. Ze zijn heel persoonlijk veelal cultureel bepaald en afhankelijk van je levensstijl. Omdat we allemaal dezelfde universele behoeften hebben, zijn alle mensen wel uitgerust om dezelfde gevoelens te ervaren, zelfs als ze vallen buiten wat ze normaal gewend zijn om te voelen.
 13. Gevoelens kun je identificeren. Hier kan wat oefening voor nodig zijn en misschien kost het wat tijd om duidelijkheid te krijgen over je gevoelens. Vaak is wat we voelen ook een wirwar van heel veel gevoelens tegelijkertijd, wat het lastig kan maken om ze te duiden.
 14. Gevoelens zijn constant in beweging. Anders dan onze behoeften, die constant zijn, veranderen onze gevoelens om de paar seconden. Onze behoeften zijn de uitdrukking van onze menselijkheid, dus die gaan niet weg. Maar gevoelens komen en gaan, zoals het getij. Wanneer we ze uitdrukken dan veranderen ze alweer. Zo kun je het ene moment boos zijn, dat uiten en voor je het weet komt er alweer een andere emotie voor in de plaats.
 15. Gevoelens zijn gelijkwaardig. De gevoelens van de ene persoon kunnen niet meer of minder waard zijn dan die van een ander.
 16. Gevoelens hoef je niet te verantwoorden. We kunnen nog weleens denken dat het onredelijk of onnodig is om ergens over van streek te zijn. In werkelijkheid kunnen triggers soms heel klein zijn, maar de impact ervan heel groot. Het is dus altijd zinnig om naar je gevoel te luisteren.

Wij kiezen zelf waar we onze focus leggen (bewust of onbewust). Deze keuze kan ons helpen of juist tegenwerken bij de vervulling van onze behoeften. Bijvoorbeeld:
• Wij hebben keuze over wat wij eten, die beinvloed of onze behoefte aan voeding en energie wordt vervuld.
• Wij hebben keuze over we het raam open of dicht zetten zodat we onze behoefte aan lucht kunnen vervullen.
• Wij hebben keuze of we focussen op goed/fout oordelen waardoor onze behoefte aan contact met onze gevoelens en behoeften onvervuld blijft.
• Wij hebben keuze over welke taal we willen bezigen en of we daarmee zorgen voor onze behoefte aan verbinding.

Sommige van deze keuzes worden niet bewust gemaakt maar zijn aangeleerde patronen. Veelal zijn deze automatische reacties “slechte” gewoonten omdat ze onze behoeften of die van anderen niet vervullen. Wanneer je meer keuze en bewustzijn wil gaan ervaren in je leven en beter gaan zorgen voor je behoeften is het dus zaak om gerichte aandacht te besteden aan je gevoelens. In dit artikel vindt je een oefening waarmee je hiermee gericht aan de slag kunt.

Geef een reactie

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.